in afstand

Veilig verkopen

Het merendeel van de kopers en verkopers op Altenamarkt.nl heeft goede bedoelingen en is betrouwbaar. Helaas zijn er ook mensen die misbruik maken van het vertrouwen van anderen. Een goede hoofdregel bij handelen via internet is: 'Als iets te mooi is om waar te zijn, is het meestal niet waar.' Gebruik uw gezonde verstand! Check met wie u van doen heeft.
Altenamarkt.nl is een regionale site, dus de koper of de verkoper komen uit dezelfde regio. Als het om grotere bedragen gaat, is het eenvoudig om even langs te rijden.

Altenamarkt hecht er waarde aan dat het vertrouwen in een veilige internethandel wordt beschermd. De rol van Altenamarkt.nl als advertentieplatform is hierin faciliterend. Kopers en verkopers vinden elkaar via de site, maar de afspraken worden onderling gemaakt. Altenamarkt.nl speelt geen rol in de koop of verkoop en de onderling gemaakte afspraken. U bepaalt dan ook zelf met wie en hoe u de (ver)koop tot stand brengt. Altenamarkt.nl is hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk

In geval een transactie is misgegaan, de (ver)koper niet thuis geeft en u bent opgelicht, adviseren wij u hiervan altijd aangifte te doen bij de politie. Dat kan via internet: klik hier om rechtstreeks naar de aangiftesite van de politie te gaan.

Wij stellen het op prijs als u ook Altenamarkt.nl op de hoogte brengt van uw aangifte.