in afstand

Disclaimer

www.altenamarkt.nl is dé digitale marktplaats voor de regio Altena (gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem)

Altenamarkt.nl is gevestigd in Veen, Witboomstraat 29

Altenamarkt.nl werkt onder de volgende voorwaarden:

Alteanamarkt.nl stelt naar redelijkheid alles in het werk de websites zo actueel en betrouwbaar mogelijk te maken.
Aan alle vermelde informatie op de site kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Sommige informatie op de websites wordt verschaft door onafhankelijke derden, zoals partners van AltenaStedenNet®, de ondersteunende nieuwssites .

Regelmatig wordt er gecontroleerd of deze informatie nog aan de voorwaarden voldoet, maar Altenamarkt.nl kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de juistheid van deze informatie.
Dat geldt overigens voor alle informatie die via (lokale) belanghebbenden verstrekt wordt.

De website bevat links naar andere websites en produkten, die niet onder het beheer of verantwoordelijkheid van Altenamarkt.nl vallen. Deze links zijn alleen op de sites geplaatst als (extra) service. Altenamarkt.nl neemt geen verantwoording over enig materiaal dat via deze links worden aangeboden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze websites, of onderdelen van deze websites mag zonder schriftelijke toestemming van Altenamarkt.nl worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd (en/of electronisch) gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan mail@altenamarkt.nl

          © M.b.t. deze site zijn derhalve alle rechten nadrukkelijk voorbehouden aan Altenamarkt.nl

Mocht u informatie op een pagina of in een advertentie tegenkomen, waarvan u denkt dat deze gecorrigeerd moet worden, stuurt u dan een mail naar mail@altenamarkt.nl Geeft u s.v.p. duidelijk aan om welke URL (link) of informatie het gaat. Wij bekijken dan of en hoe dit het beste kan.
Ten aanzien van beeldmateriaal en informatie (bijvoorbeeld artikelen) die geplaatst worden nemen wij geen enkele verantwoording over de herkomst en/of auteursrechten. Zie ook onze gebruiksvoorwaarden.
 

Altenamarkt.nl
Witboomstraat 29
4264 RT VEEN
mail@altenamarkt.nl